Rent senter - Antidoping NorgeANTIDOPING NORGE


Heia! samarbeider med Antidoping Norge


ANTIDOPINGNORGE

Heia! AS har inngått avtale om Rent Senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Vi ønsker derfor at alle medlemmer gjør seg kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Heia! rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.


Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å gjennomføre et E-læringskurs:

  1. gå inn på www.rentsenter.no
  2. Opprett bruker og sett inn senterkode: 0T17P
  3. Gjennomfør e-læringskurs og send diplom til post@teamtreningssenter.no